wykonalo sie okladka 2.indd„Wykonało się!” to książka o śmierci. Dokładniej, o Tym, który Swoją śmiercią pokonał Twoją śmierć. Każdy z nas z powodu grzechu zasłużył na śmierć i to wieczną. Tylko jeden, Pan Jezus Chrystus na śmierć nie zasłużył. On poszedł na śmierć, aby ci, którzy na śmierć zasłużyli, nie umarli. Apostoł Paweł tak podsumowuje znaczenie śmierci Pana Jezusa:

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rzym. 5:8).

Złóż zamówienie

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu zaspokoiła zarówno Bożą sprawiedliwość, jak też udowodniła Bożą miłość do nas. Zamiast grzesznika, umarł bezgrzeszny Boży Syn, Pan Jezus Chrystus!

Rozdział 1   WYDANIE PANA JEZUSA WROGOM

Rozdział 2    PAN JEZUS W RĘKACH WROGÓW

Rozdział 3    PAN JEZUS PRZED RADĄ NAJWYŻSZĄ

Rozdział 4    ZAPARCIE SIĘ PIOTRA

Rozdział 5    PAN JEZUS PRZED PIŁATEM

Rozdział 6    PAN JEZUS PRZED HERODEM

Rozdział 7    PAN JEZUS I BARABASZ

Rozdział 8    UBICZOWANIE I UKORONOWANIE PANA JEZUSA CIERNIEM

Rozdział 9    DROGA PANA JEZUSA NA KRZYŻ

Rozdział 10  UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA

Rozdział 11  OJCZE, ODPUŚĆ IM, BO NIE WIEDZĄ, CO CZYNIĄ

Rozdział 12  RAJ DZIŚ

Rozdział 13  OTO MATKA TWOJA!

Rozdział 14  PÓŁNOC W POŁUDNIE

Rozdział 15  PRAGNĘ!

Rozdział 16  WYKONAŁO SIĘ!

Rozdział 17  OJCZE, W RĘCE TWOJE POLECAM DUCHA MEGO!

Rozdział 18  DLACZEGO PAN JEZUS MUSIAŁ UMRZEĆ?